Rapporten

 

 

 

 

 

 

Toelichting op het rapport

Op de Jacobusschool ontvangt u drie keer per jaar informatie over de vorderingen van uw kind d.m.v. het rapport. De daarin vermelde cijfers en beoordelingen worden gebaseerd op methode gebonden werk en toetsen. In het rapport treft u ook de resultaten van de methode onafhankelijke Citotoetsen die één of twee keer per jaar worden afgenomen.

De diverse onderdelen worden in het rapport beoordeeld met:
G       = goed
RV      = ruim voldoende
V        = voldoende
M       = matig
O       = onvoldoende

Cito leerlingvolgsysteem toetsen
I        = ver boven het gemiddelde
II       = boven het gemiddelde
III      = de gemiddelde groep leerlingen
IV      = onder het gemiddelde
V        = ver onder het gemiddelde

 

error: Content is protected !!