Leerplein algemeen

Werken in leerpleinen.

Het team werkt in leerpleinen, waarbinnen extra zorg en aandacht is voor de verschillende niveaus van de leerlingen, voor zowel de minder- als meer dan gemiddeld begaafde leerling. Een open sfeer naar leerlingen en ouders, waarbij wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en veiligheid centraal staan, worden als zeer belangrijk beschouwd. Er wordt gewerkt met leerstofpakketten die bij iedere leerjaar horen. Deze leerstofpakketten vormen de basis voor iedere leerling. Er wordt naar gestreefd dat iedere leerling minimaal dit basispakket beheerst. Uitgaande van deze basispakketten is er onderscheid tussen leerlingen die de stof met veel moeite verwerven of deze juist met gemak opnemen. Leerlingen die meer aankunnen, krijgen verrijkings– en verdiepingsstof. Leerlingen die er langer over doen krijgen extra instructie en hulp. Wij streven ernaar om alle leerlingen uit te laten stromen om hun passende referentieniveau. Betekenisvol lesgeven waarbij de leerlingen alle zintuigen gebruiken is voor ons van groot belang. Wij geloven erin dat als wij lessen aanbieden waarin de leerlingen moeten doen, dat het leren zo beter gaat.

Zelfstandig werken.

Wij leren de kinderen al in een vroeg stadium om zelfstandig te werken. In het onderbouwplein wordt deze manier van werken geïntroduceerd, waarna deze wordt toegepast in de werkles. In de andere leerjaren komt het zelfstandig werken dagelijks terug. Op deze manier worden de kinderen in het leerproces minder afhankelijk van de leerkracht, zodat deze meer tijd kan vrij maken om kinderen met een leerachterstand of voorsprong extra aandacht te geven.

error: Content is protected !!