Interne begeleiding

Op de Jacobusschool werkt een intern begeleider. Judith Meinders is de intern begeleider van groep 0 t/m 8. Zij is belast met de leerlingenzorg en ondersteunt leerkrachten bij het geven van de zorg in de groep.

Zorg kan zijn voor leerlingen die extra hulp nodig hebben of meer uitdaging aankunnen. De groepsleerkrachten maken in samenspraak met de intern begeleider groepsplannen, waarin alle leerlingen worden opgenomen.

In de groepsplannen staat beschreven wat de leerkracht tijdens de lessen doet om de kinderen te laten presteren naar vermogen. Hierdoor krijgen alle leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben en behalen ze betere resultaten. Een aantal keer per jaar hebben de leerkrachten groeps- en leerlingbesprekingen waarin alle zorg besproken wordt. Tijdens deze gesprekken wordt gekeken of de zorg voldoende is geweest en hoe de zorg er de komende periode uit gaat zien.

Het kan ook voorkomen dat kinderen individuele zorg nodig hebben. De intern begeleider ondersteunt dan de leerkracht bij het maken van een individueel handelingsplan en legt indien nodig contacten met externen om het kind de zorg te geven die het bij de ontwikkeling nodig heeft. Alle individuele zorg is in samenspraak met de ouders.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!