Het middenbouwplein

Leerjaren 3, 4 en 5 zitten nu nog apart in een lokaal.Steeds meer zoeken de leerjaren elkaar op om samen te werken. Dit gebeurt al bij technisch lezen en TopOndernemers.Wij zien dat de kinderen spelenderwijs tot doelen komen, meer eigenaarschap ervaren over de eigen ontwikkeling en meer zelfredzaamheid.

Vanaf leerjaar 5 wordt er gewerkt met Snappet. De streefdoelen worden per vakgebied neergezet door middel van kindgesprekken. In het portfolio houdt het kind zijn ontwikkeling bij. Het portfolio gaat vijf keer per jaar mee naar huis en aan drie momenten zit een portfoliogesprek gepland. De leerling, ouder en leerkracht bereiden het portfoliogesprek voor door van te voren een vraag op te stellen over het portfolio. Hiermee wordt tevens het eigenaarschap van ouders vergroot ten opzichte van de ontwikkeling van hun kind.

Ons doel is om ook hier in de praktijk een leerplein van de maken, namelijk middenbouwplein. Geleidelijk aan bereiden wij onze kinderen hierop voor.

 

error: Content is protected !!