Missie & visie van de Jacobus

Missie:

De Jacobusschool ziet als zijn belangrijkste taak; kinderen een brede basis meegeven voor de toekomst in de steeds veranderende maatschappij. Zodat kinderen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen ontwikkeling en toekomst. Belangrijke kernpunten zijn: – Omgaan met voorspoed en tegenslag. – Verantwoordelijkheid nemen. – Talenten benutten. 6 – Samenwerken. – Reëel en motiverend zelfbeeld hebben. – Geloof in een betere wereld en hun eigen rol daarin.

Visie:

Elk kind op de Jacobusschool komt tot zijn recht als het onderwijs leuk, rijk is en tot de verbeelding spreekt. Het kind leert het meest in een veilige ruimtelijke omgeving waar al hun zintuigen worden geprikkeld. Wij vinden hierin de volgende kernwaarden van belang: Groei – Plezier – Betrokkenheid – Veiligheid – Ruimte.

 
 
 
 
 
\
error: Content is protected !!