Team

Het team van de Jacobusschool:

Directeur: Maike Verboon
Adjunct-directeur: Niels Gerritsen

Intern begeleider: Judith Meinders
Intern begeleider: Chiqueta Augustin

Conciërge: Audrey Quandus
Ouderconsulente: Hasibe Erdem

Gym: Meester Geoffrey en meester Ryan. 

Onderbouwplein 1-2: Meester Sam, juf Leonie, juf Ayse en juf Sharissa.
Middenbouwplein 3-4-5: Juf Jessica, meester Vincent, juf Karen, meester Niels, juf Sascha, juf Fenddy, meester Ryan
Middenbouwplein 6-7-8: Juf Salina, juf Linda, juf Mirella, juf Carla.

error: Content is protected !!