Welkom

Samen op weg naar een goed resultaat in een veilig schoolklimaat.    

De school ligt in de wijk Meeuwenplaat te Hoogvliet. Op de Jacobusschool wordt adaptief onderwijs aangeboden met behulp van goede methodes, digitale schoolborden en het directe instructiemodel. Leren en presteren wordt belangrijk gevonden. De leerlingen doen dat vooral als er structuur en duidelijkheid is.

Het team van professionele leerkrachten en deskundigen houdt zich vooral bezig met het geven van kwalitatief goed onderwijs. Er is eerst instructie voor de hele groep, daarna vindt differentiatie plaats. Dit betekent, dat er extra aandacht is voor de leerlingen, die meer of minder aan kunnen. Leerlingen leren beter als ze plezier hebben in school. Daarom hecht de school veel waarde aan een goed en veilig pedagogisch klimaat. De Jacobusschool stimuleert verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen.

Het team staat open voor onderwijsvernieuwingen, waarbij het belang van de leerling het uitgangspunt is. De leerlingen van de Jacobusschool krijgen meer uren onderwijs. Die extra uren bestaan uit sportieve en culturele activiteiten, die door vakspecialisten gegeven worden. Ouders hebben een eigen plaats op de Jacobusschool. Zij lopen makkelijk in en uit en zij kunnen allerlei bijeenkomsten volgen. Er is een medewerker ouderbetrokkenheid en er is een ouderkamer.

Onze school heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen bij ons overblijven.

Binnen onze school hebben wij een nulgroep voor peuters van 2 tot 4.

Met alle betrokkenen wordt voor kinderen van 2 tot 12 jaar de school gemaakt waar men trots op is.

 

error: Content is protected !!