Leerpleinen

 

Het leerplein algemeen

 

Werken in leerpleinen.

Het team werkt in leerpleinen, waarbinnen extra zorg en aandacht is voor de verschillende niveaus van de leerlingen, voor zowel de minder- als meer dan gemiddeld begaafde leerling. Een open sfeer naar leerlingen en ouders, waarbij wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en veiligheid centraal staan, worden als zeer belangrijk beschouwd. Er wordt gewerkt met leerstofpakketten die bij iedere leerjaar horen. Deze leerstofpakketten vormen de basis voor iedere leerling. Er wordt naar gestreefd dat iedere leerling minimaal dit basispakket beheerst. Uitgaande van deze basispakketten is er onderscheid tussen leerlingen die de stof met veel moeite verwerven of deze juist met gemak opnemen. Leerlingen die meer aankunnen, krijgen verrijkings– en verdiepingsstof. Leerlingen die er langer over doen krijgen extra instructie en hulp. Wij streven ernaar om alle leerlingen uit te laten stromen om hun passende referentieniveau. Betekenisvol lesgeven waarbij de leerlingen alle zintuigen gebruiken is voor ons van groot belang. Wij geloven erin dat als wij lessen aanbieden waarin de leerlingen moeten doen, dat het leren zo beter gaat.

Zelfstandig werken.

Wij leren de kinderen al in een vroeg stadium om zelfstandig te werken. In het onderbouwplein wordt deze manier van werken geïntroduceerd, waarna deze wordt toegepast in de werkles. In de andere leerjaren komt het zelfstandig werken dagelijks terug. Op deze manier worden de kinderen in het leerproces minder afhankelijk van de leerkracht, zodat deze meer tijd kan vrij maken om kinderen met een leerachterstand of voorsprong extra aandacht te geven.

 

Het onderbouwplein

 

De kinderen in leerjaar 1 en 2 leren en spelen in 1 ruimte, namelijk ons leerplein. De kinderen zijn aan het ontdekken in een rijk thematisch leeromgeving.

Bij thematisch werken is de leerkracht de regisseur van het onderwijsaanbod. De leerkracht bedenkt opdrachten die passen bij de leerlijn en houdt hierbij de behorende doelen in de gaten.

Met spelend leren ontwikkelen de kinderen hun emotionele ontwikkeling (denk hierbij aan het uiten van gevoelens), sociale ontwikkeling (denk hierbij aan het afstemmen van gedrag) en intellectuele ontwikkeling (denk hierbij aan het ontwikkelen van de taalontwikkeling door gebruik te maken van mondelinge taal).

De leerkracht signaleert steeds meer talenten die de kinderen van zichzelf ontdekken. Deze ontdekkingen worden door de leerkracht vastgelegd met een foto, die in hun portfolio wordt geplaatst.

 

Het middenbouwplein

 

Leerjaren 3, 4 en 5 zitten nu nog apart in een lokaal.Steeds meer zoeken de leerjaren elkaar op om samen te werken. Dit gebeurt al bij technisch lezen en TopOndernemers.Wij zien dat de kinderen spelenderwijs tot doelen komen, meer eigenaarschap ervaren over de eigen ontwikkeling en meer zelfredzaamheid.

Vanaf leerjaar 5 wordt er gewerkt met Snappet. De streefdoelen worden per vakgebied neergezet door middel van kindgesprekken. In het portfolio houdt het kind zijn ontwikkeling bij. Het portfolio gaat vijf keer per jaar mee naar huis en aan drie momenten zit een portfoliogesprek gepland. De leerling, ouder en leerkracht bereiden het portfoliogesprek voor door van te voren een vraag op te stellen over het portfolio. Hiermee wordt tevens het eigenaarschap van ouders vergroot ten opzichte van de ontwikkeling van hun kind.

Ons doel is om ook hier in de praktijk een leerplein van de maken, namelijk middenbouwplein. Geleidelijk aan bereiden wij onze kinderen hierop voor.

 

 

Het bovenbouwplein

 

Onze leerjaren 6, 7 en 8 werken op een leerplein. Dit leerplein bestaat uit 2 basisgroepen/instructielokalen en een zelfstandigwerkplein. Ieder kind zit in een basisgroep met daarin kinderen uit alle leerjaren. Op deze manier leren ze samenwerken, omgaan met verschillen en vele andere sociale vaardigheden. 

In het bovenbouwplein werken we in instructieblokken: twee leerjaren krijgen op dat moment een instructie en het derde leerjaar werkt aan zijn weektaak of krijgt RT door de onderwijsassistent op het zelfstandigwerkplein. Door het werken met een weektaak en leerdoelen krijgen de kinderen veel eigenaarschap en verantwoordelijkheid over hun eigen ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt meerdere malen per jaar vastgelegd in het portfolio. 

 

error: Content is protected !!