Aanmeldprocedure

Let op! Helaas moeten wij momenteel voor leerjaar 4 een wachtlijst hanteren. Lees onze aanmeldprocedure hieronder voor meer informatie. 

Informatie aanmelden groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

 

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. Wij leiden u graag rond op onze mooie school om kennis te maken met onze leerpleinen, het team en kinderen. U kunt hier telefonisch of per mail een afspraak maken met directie. Zie contactgegevens op onze website.

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een welkomstpakket met daarin een inschrijfformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

 

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Dit geldt voor leerjaar 2023/2024 voor de leerjaren 1, 2 en 4.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat een levensbeschouwelijke visie vanuit de Katholieke normen en waarden, meer informatie vindt u hierover in de schoolgids. Daarnaast werken wij in leerpleinen, zodat wij de kinderen optimaal op eigen niveau kunnen bedienen. Onze gedragspiramide geeft een leidraad aan het wenselijke gedrag binnen onze school.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

 

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden vier dagdelen bij ons op school komen wennen. Dit zijn twee ochtenden en twee middagen. U krijgt hiervoor een uitnodiging per post. Uw kind went in onze beide kleutergroepen, zodat wij kunnen observeren in welke groep hij/zij het beste past. Dit is niet om te beoordelen of uw kind bij ons op school past.

 

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Indien noodzakelijk nemen wij ook contact op met eerdere scholen waar uw kind onderwijs heeft gevolgd. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

Voor zij-instromers hanteren we standaard geen wendagen. We verwachten wel dat de leerling zelf meekomt tijdens de rondleiding. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ook zelf meekijken en denken over hun nieuwe leerplek.

 

Inschrijving

Indien de school na uw aanmelding overgaat tot inschrijving, brengen wij u hiervan telefonisch op de hoogte. Dit doen wij binnen de hierboven gestelde periode. Mogelijk nodigen wij u hierbij uit voor een aanvullend gesprek. Wij zullen uw aanmelding altijd uitvoerig behandelen aan de hand van ons schoolondersteuningsprofiel.

 

Wachtlijst

Voor de leerjaren die vol zijn op onze school hanteren wij een wachtlijst. U wordt op volgorde van aanmelden geplaatst op onze wachtlijst. Kinderen met oudere broers/zussen op onze school krijgen voorrang. Dit betekent dat we altijd eerst naar de kinderen kijken met oudere broers/zussen voor inschrijving, daarna naar kinderen van nieuwe gezinnen.

error: Content is protected !!