Portfolio’s

Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn we gaan werken met een portfolio in het onderbouwplein en bovenbouwplein. Komend schooljaar krijgen de leerlingen het portfolio vijf maal per jaar mee naar huis, maar staat centraal in de klas. De inhoud van het portfolio is namelijk ook een deel eigenaarschap van de kinderen. Zo verzamelen zij werk waar zij het meest trots op zijn van de afgelopen periode. De leerlingen tekenen zichzelf en stellen zichzelf doelen voor de komende periode, met daarbij behorende acties. Dit wordt in het gesprek met ouders, leerkracht, kind besproken. 


Het portfolio bestaat uit 5 tabbladen:

  • Wie ben ik? (persoonsvorming)
  • Wat kan ik? (leerlijn)
  • Welke groei heb ik doorgemaakt? (kernwaarden)
  • Waar ben ik trots op? (persoonlijke doelen en werk)
  • Waar sta ik nu? (Cito)

Cito leerlingvolgsysteem toetsen
I        = ver boven het gemiddelde
II       = boven het gemiddelde
III      = de gemiddelde groep leerlingen
IV      = onder het gemiddelde
V        = ver onder het gemiddelde

 

error: Content is protected !!